nyelvtudás szintek CEFR

Nyelvtudás szintek – mire érdemes ráhajtanod?

A nyelvtudás szintek ismerete nagyon fontos tájékozódási pont, amikor célokat tűzöl ki a nyelvtanulásban. Sok félreértés van akörül, hogy vajon milyen szinten kellene ismerni egy nyelvet, hogy használni tudjad a mindennapi életben. Ha elolvasod ezt a bejegyzést, meglátod, hogy akár már alacsonyabb szintű nyelvtudás is tökéletesen elég lehet számodra. Jobban meg tudod tervezni a nyelvtudás megszerzéséhez szükséges időt, elégedettebb leszel az elért eredménnyel.

Ismerd meg a nyelvtudás szinteket, és tudd meg, melyik mit takar. Legyenek reálisak az elvárásaid, mielőtt ítéletet mondasz magadról! Ebből a bejegyzésből megtudod, mit takarnak a nyelvtudás szintek és nyelvvizsga szintek.

Mi a CEFR? Mit takar a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret?

Mit jelent az anyanyelvi szint?

A bevezetésben említett párhuzam a vonzó külső és a jó nyelvtudás között nem teljesen véletlen. Nagyon sokan várják el maguktól azt, hogy pont úgy beszéljenek idegen nyelven, mint az anyanyelvükön. Az, ahogyan beszélsz, alapvetően befolyásolja, hogyan ítélnek meg mások téged. Éppen úgy, mint ahogyan a viselkedésed és öltözéked alapján is megítélnek téged. Egy magyar ember beszédstílusa, szókincse alapvetően befolyásolja azt, ahogyan a műveltségéről, intelligenciájáról gondolkodsz. Az attól való félelem, hogy idegen nyelven beszélve te is automatikusan lejjebb csúszol mások előtt a megítélésben, irreálisan magas elvárásokat ébreszt benned saját magad iránt.

Egy magyar ember angol nyelvtudását csak egy angol ember magyar nyelvtudásával lenne szabad összehasonlítani. Mégis sokan az angol nyelvtudásukat egy angol anyanyelvű nyelvtudásához mérik. Ez teljesíthetetlen és rengeteg frusztráció forrása.

Az anyanyelvi szintű nyelvtudás azt jelenti, hogy a szavak és kifejezések olyan jelentésbeli árnyalatait is ismered, érzed, amiket kívülről lehetetlen megtanulni. A nyelv az érzések szintjén is hat rád.  A dialektusokat nem csak megkülönbözteted és megérted, hanem utánozni is tudod és érzések, vélemények, érték ítéletek is kapcsolódnak hozzájuk.

Vegyük például a gyerekdalokat és mondókákat. Egy angol gyerekdal nem idéz fel benned semmilyen emléket, míg egy magyar dalocska igen. Ez az anyanyelvi szint, ami az érzéseid szintjén is hatni tud. Ugyanez nagyon sok hétköznapi kifejezésre, ahol a szinonímákkal, összetételekkel rengeteg árnyalt üzenetet lehet közvetíteni.

Az első feladat az idegen nyelv használata felé az, hogy lejjebb csavarod az elvárásaidat. Csak a legritkább esetben tanulnak meg anyanyelvi szinten egy idegen nyelvet azok, akik felnőtt korukban sajátítják el azt. Évtizedek után is megmarad a sajátos kiejtés, a néha furcsa szóválasztás és mondatfelépítés.

A nyelvtudás szintek besorolása a használati értéken keresztül történhet kizárólag. A Közös Európai Referenciakeret pontosan erre tesz kísérletet. A nyelvvizsga szintek besorolása is a Közös Európai Referenciakeret iránymutatásai alapján történik. Ez a Referenciakeret (CEFR) a nyelvtudás szintek tekintetében 6 szintet különböztet meg: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

A nyelvtudás szintek egyenkénti áttekintése

nyelvtudás szintek - DynEd

A1 – a nyelvtudás szintek közül a belépő szint. Ismerkedés az idegen nyelvvel.

Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

Mire elég az A1 nyelvtudás szint?

Ez a szint – ha valóban használni tudod – egész sok mindenre elég. Tudsz vele jegyet venni, ételt rendelni, megkérdezni azt, hogy mi hol van. És mivel már néhány hét alatt eljuthatsz erre a szintre, igazán nincs okod arra, hogy több év nyelvtanulás után se merj megszólalni angolul. Ha mégis, akkor az elvárásaiddal van probléma, nem a nyelvtudásoddal.

Hallgass bele egy A1 szintű nyelvleckébe!

 

A2 – kezdő nyelvtudás szint, az emberek többsége ide jut el, ha az aktív beszédhasználatot nézzük

Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről.

Mire elég az A2 nyelvtudás szint?

Ezzel a szinttel már akár villoghatsz is, ha van bátorságod használni. Egyértelműen látszik, hogy kezdő vagy a nyelvben és mégis elismerést vált ki másokban az, hogy megérteted magad. Ezen a nyelvtudás szinten beszélgetést kezdeményezhetsz bárkivel, szimpla ismeretséget köthetsz hotelben, szórakozóhelyen, konferencián. Akár még ügyeket is intézhetsz, ha például lakcímet kell bejelenteni vagy orvosi ellátást kérni. Elboldogulsz portással, rendőrrel, pincérrel. Nem érzed magad többé elveszettnek annak ellenére, hogy sokszor bele kell lapoznod a szótárba, mielőtt valakit megszólítasz.

Hallgass bele egy A2 szintű nyelvleckébe!

 

B1 – a középfokú nyelvtudás belépő szintje

Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit.

Mire elég a B1 nyelvtudás szint?

Ha valóban beszéled, és nem csak írásban bírod B1 szinten a nyelvet, akkor itt már helyet kap a spontaneitás is. Nincs szükséged szótárra, bárkivel elbeszélgetsz és ez nem csak informatív beszélgetés lehet, hanem valódi társalgás. Bárkinek emelt fővel mondhatod, hogy beszéled az idegen nyelvet – és ezt be is tudod bizonyítani!

B1-es nyelvtudással már pakolhatod a koffert és akár külföldre is költözhetsz. Képes vagy arra, hogy a hiányzó nyelvtudást a helyszínen, gyakorlatban pótold.

Hallgass bele egy B1 szintű nyelvleckébe!

B2 – igazi középfokú szint, tökéletesen megfelel a legtöbb célra

Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

A B2 szintre 180-200 óra tanulással juthatsz el, ha a Neo Angol Beszédfejlesztő App-ot használod. Ez 3x gyorsabb, mint a CEFR ajánlás szerinti 500-600 óra (forrás: Cambridge English Support Site). Kattints ide és tudd meg, hogyan lehetséges ez!

Mire elég a B2 nyelvtudás szint?

Ez a nyelvtudás szint gyakorlatilag mindenre elég, ami a mindennapi élethez és a munkavállaláshoz kell. Ezen a szinten beiratkozhatsz egy iskolába, felsőfokú tanulmányokat végezhetsz, állást vállalhatsz. A szakmai szókincs persze eleinte bővítésre szorulhat, de képes vagy könnyedén bővíteni azt. Teljes értékű munkaerőként csatlakozhatsz egy vállalathoz, mert minden helyzettel elboldogulsz.

Mindenki azt mondja, hogy felsőfokon beszéled a nyelvet, csak te tudod, hogy vannak hiányosságaid. Ha lejjebb csavarod az elvárásaidat magaddal szemben, akkor ezzel a szinttel tökéletesen elégedett lehetsz.

Sokan nem is lépnek tovább erről a szintről. Éveket élnek idegen nyelvi területen, de a családban még mindig az anyanyelvüket használják. Így az idegen nyelvi tudásuk megmarad a B2 szinten – és ez bőven elég is.

Hallgass bele egy B2 szintű nyelvleckébe!

C1 – A nyelvtudás szintek felső emelete

Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.

Mire elég a C1 nyelvtudás szint?

Ezen a szinten beszéli a nyelvet a legtöbb ember, aki éveket tölt idegen nyelvi környezetben ÉS figyelmet szentelt annak, hogy folyamatosan javítsa a nyelvtudását. Már nem csak a környezeted, hanem te magad is azon a véleményen vagy, hogy jól tudod a nyelvet. Választékosan tudsz fogalmazni, apró jelentésbeli árnyalatokat is észreveszel, érted a vicceket, élvezed a szépirodalmat, a verseket.

Hallgass bele egy C1 szintű nyelvleckébe!

C2 –  A mesterszint a nyelvtudásban

Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik.
Világosan és folyamatosan tud beszélni, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg.

Mire elég a C2 nyelvtudás szint?

Ezen a szinten beszéli a nyelvet egy tolmács, hivatásos fordító, az, aki nem csak használja az idegen nyelvet, hanem munkaeszköze is. Szintén így beszéli a nyelvet az, aki teljes mértékben az idegen nyelvi környezetben él, a nap legnagyobb részében az idegen nyelvet használja évek, évtizedek óta. Sok területen már könnyebben fejezi ki magát az idegen nyelven, mint az anyanyelvén.

Hallgass bele egy C2 szintű nyelvleckébe!

Nyelvtudás szintek – mire érdemes ráhajtani?

Most, hogy végigtekintetted a szinteket, könnyebben meg tudod válaszolni a kérdést.

  • Az anyanyelvi szintű nyelvtudás az akcentus nélküli beszéddel együtt ritkán lehet reális cél. Bármennyire is csodálatra méltó lenne, de egy ilyen céllal a szemed előtt jó eséllyel mindig elégedetlen maradsz.
  • C1-C2 szintre akkor lesz szükséged, ha valóban az adott nyelvterületen élsz. Egyéb esetben nem elvárás és nem is szükséges, hogy ezen a szinten ismerj egy nyelvet.
  • A B1-B2 szint tökéletes cél akkor, ha a nyelv a munkádhoz vagy az életedhez szükséges és naponta találkozol vele. A B2 szint – ha valóban beszéled – megfelel annak, amit egy kívülálló felsőfokúnak jelölne meg. Ezt a szintet már 150-200 óra tanulással elérheted, ha a Neo Angol Beszédfejlesztő App-ot használod.
  • És van egy nagyon jó hír: már az A2 szintű nyelvtudás is elég ahhoz, hogy szabadon mozogj turistaként az anyanyelvi területen. A legtöbb ember számára az A2 szintű nyelvtudás tökéletesen elég. Ha időnként üzleti kapcsolatba kerülsz külföldiekkel, vagy kiadod a lakásodat külföldi turistáknak, az A2 szintű nyelvtudással maradéktalanul elégedetté teheted őket.
  • Külföldre mész a nyáron és nem szeretnél teljesen elveszni? Az A1 szintű angol tudás életmentő lehet és elérheted 60 óra tanulással, ha a Neo Angol Beszédfejlesztő Appot választod. Ez alig néhány hét – miért is halogatnád a tanulást?

Miért érdemes a Neo Angol Beszédfejlesztő App -al tanulnod?

Az előbbiek alapján a probléma abban áll, hogy az évek során elsajátított nyelvtudás nem a beszédértésre és aktív beszédre, hanem az írott szövegek megértésére vonatkozik. Ezek a készségek ugyanis külön-külön fejlődnek. Előfordulhat, hogy valaki az írott szövegeket B2 szinten érti, beszélni viszont csak A1 szinten – vagy az alatt – képes. És ez bizony nagyon, nagyon frusztráló.

Nem a nyelvtanulás időtartamát és mennyiségét kell tehát növelned. Ha meg akarsz tanulni egy nyelven beszélni, akkor beszéd alapú tanulási módszert kell választanod. Az angol nyelv tekintetében szerencséd van, mert létezik ilyen módszer: a Neo Angol Beszédfejlesztő App.

Ráadásul, ha elvégeztél egy szintet, az appon belül nemzetközi nyelvvizsgát tehetsz, amiről igazolást is kapsz.

A Neo Angol Beszédfejlesztő App

  • A beszédértés és az aktív beszédkészség fejlesztését végzi, így soha nem válik el az aktív és passzív nyelvtudásod. Amit megtanulsz, azt használni is tudod.
  • Rengeteget beszélsz vele hangosan, így magabiztos leszel, nem fogsz félni a megszólalástól.
  • A gyakorlatokat a te tanulásodhoz igazítja, így a lehető leggyorsabban fogsz vele haladni.