neo angol beszédfejlesztő gyerekeknek

A Neo Angol Beszédfejlesztő App Gyerekeknek teljesen életkorra szabott, mobiltelefonon működő, prémium angol beszédfejlesztési lehetőséget nyújt 7-18 éveseknek.

Igazán tökéletesen gyerekkorban lehet elsajátítani egy nyelvet! A Neo Prémium Beszédfejlesztő App ezt a lehetőséget adja meg gyerekeknek! A Neo Junior+ a 7 – 10 éveseknek, a Neo Prep+ pedig 11 éves életkor felett nyújt prémium beszédfejlesztési lehetőséget. Az általános nyelven túl az iskolai tantárgyak szókincsét is fejleszti.

Neo Junior+ Angol Beszédfejlesztés 7-10 éveseknek

neo angol gyerekeknek - Neo Jr+ prémium beszédfejlesztő app 7-10 éveseknek.
  • A Neo Jr+ játékos formában vezeti be a gyerekeket az angol nyelv világába. Fejleszti a beszédkészséget, a szókincset, a beszédértést.
  • Életkorra szabott, játékos feladatokkal történik az angol beszédkészség fejlesztése: dalok segítségével tanulják meg a mindennapi élethez tartozó kifejezéseket, szókincsfejlesztő játékokkal bővítik a szókincsüket, megismerkednek az angol betűkkel és kiejtéssel. A nyelvtant játékos kérdésekkel sajátítják el, további játékok és dalok segítik a nyelvtanulást.
  • Felkészít a mindennapi élet helyzeteire. A Jr+ leckék a közvetlen környezet (ház, osztályterem, iskolaudvar, szomszédság), a mindennapi élet (étkezés, időjárás, állatok stb) témakörei köré csoportosulnak.
  • Nemzetközi nyelvvizsga teszt zár le minden tudás szintet. A tesztek megfelelnek az Európai Nyelvi keretrendszer követelményeinek, a gyerekek A1 és A1+ szintű nyelvvizsga tesztet raknak le az egyes szintek lezárásakor. A záró nyelvvizsga a szoftveren belül végezhető el.
  • A tanulás folyamán a tanuló és a szülők személyes módszertani támogatást kapnak, így minden tanulási nehézségen könnyebb lesz átlépni.

Neo Prep+ Angol Beszédfejlesztés 11-18 éveseknek

neo angol gyerekeknek - Neo Prep+ prémium beszédfejlesztő app 11-18 éveseknek.
  • A Neo Prep+ tanfolyamokkal a fiatalok 11 tudásszinten tanulhatnak. Az Európai Nyelvi Referenciakeret teljes spektrumában fejleszti a beszédkészséget – a teljesen kezdőtől a C1, azaz felsőfokú tudásszintig.
  • Jól strukturált, tudatosan felépített feladatokkal történik az angol beszédkészség fejlesztése: prezentációs leckék az új anyag megismerésére, feldolgozó feladatok a megértés ellenőrzésére, olvasási feladatok, szókincs fejlesztés, nyelvtan fejlesztés, mondatépítés, diktálás, memória játékok és kiejtés fejlesztő gyakorlatok segítik a nyelvtanulást.
  • Előkészíti a felsőfokú angol nyelven történő tanulást. A Prep+ leckék fejlesztik a szövegértést, a főiskolai és egyetemi tanulmányokhoz szükséges olvasási készségeket is. Így nagyszerűen előkészítik a tanulót az akadémiai angol nyelvhasználatra.
  • Nemzetközi nyelvvizsga teszt zár le minden tudás szintet. A tesztek megfelelnek az Európai Nyelvi keretrendszer követelményeinek, A1-től C1-ig lefednek minden nyelvvizsga követelményt. A záró nyelvvizsga a szoftveren belül végezhető el.
  • A tanulás folyamán a tanuló személyes módszertani támogatást kap, így minden tanulási nehézségen könnyebb lesz átlépni.

További információkért vedd fel velünk a kapcsolatot!